پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معرفی مدیران
معرفی مدیران

 
عباسعلی نوبخت
سرپرست معاونت  امور جنگل
تلفن تماس ( دفتر معاونت امور جنگل) 01152245783
دورنگار 01152222789
 
 
واحدهای مستقل زیر نظر معاونت امور جنگل
 
 
 
 
 حجت الاسلام والمسلمین تقی نوروزی طیولا
مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه
تلفن تماس دفتر 01152225019
 
 
 
 
حسن نعیم حسنی
مشاور ورئیس حوزه معاونت
تلفن : 01152223633
 

 
قاسم پور ولی بندپی
رئیس اداره حراست ستاد چالوس
تلفن         01152221547
دورنگار:  01152222787
 
 
 مسعود ملکی
قائم مقام دفتر حفاظت وحمایت درشمال کشور
تلفن :          01152225109
دورنگار:     01152223025
 
 
 
 
داریوش بیات
مسئول اموربین الملل ومدیر اجرایی پروژه
مدیریت جنگل های هیرکانی
تلفن : 01152245781
 
 
 
 
 
فاطمه شریفی سلطانی
مسئول روابط عمومی
تلفن : 01152223377
 
 
 
 
سوسن عزیزی قاسم آبادی
رئیس امور اداری و پشتیبانی
تلفن: 01152226525    
دورنگار: 01152222091
 
 
 
 
سید نورالدین موسوی
عامل ذیحساب و ومسئول امورمالی
تلفن  : 01152223027
 
 
 
دفاتر معاونت امورجنگل
 

 
 
 
 
مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری
تلفن :         011052227309
دورنگار:    01152222663
 
 
سید محمد مرتضوی
معاون دفتر جنگلداری واموربهره برداری
 

محمد امین کیا پاشا
معاون دفتر جنگلداری واموربهره برداری
 

 
 
 
 
کوروش خلعتبری
سرپرست دفترجنگلکاری پارکها وذخیره گاههای جنگلی
 
 تلفن 01152222825
دورنگار: 01152226526
 
 
 
 
 
علی محمد پورعسگری
معاون دفتر جنگل کاری ، پارکها وذخیره گاههای جنگلی
 
 
 
 
 
بهرام دلفان اباذری
معاون دفتر جنگل کاری، پارکها وذخیره گاههای جنگلی
 
 
مرکز جنگلهای خارج از شمال ( مستقر درتهران)
 
 
 
 
فریبرز غیبی
رئیس مرکزجنگلهای خارج ازشمال
تلفن : 02122488475
دورنگار: 02122446530
 
 
 
 
 
طالب امین پور
معاون مرکز جنگلهای خارج ازشمال
 
 
 
     پیرزادیان
معاون مرکز جنگلهای خارج ازشمال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چاپ | ارسال به ديگران  |