پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جلسه کارشناسی با حضور مدیرکل وکارشناسان دفترجنگلداری واموربهره برداری
بازدید : 129 8 ارديبهشت 1399 ساعت 11:34 شماره :71825
درمعاونت امور جنگل :
جلسه کارشناسی با حضور مدیرکل وکارشناسان دفترجنگلداری واموربهره برداری

جلسه کارشناسی با حضور مدیرکل وکارشناسان دفتر جنگلداری وامور بهره برداری

اولین جلسه کارشناسی دفترجنگلداری وامور بهره برداری با حضورمدیرکل ، معاون‌وکارشناسان دفتردرراستای تحقق سیاست های راهبردی ومدیریتی سازمان واهداف پیش بینی شده مرتبط با وظایف دفتر،به منظوربرنامه ریزی وپیشبردبهینه امورات محوله  در سالن جلسات حوزه معاونت امور جنگل تشکیل شد.

مدیرکل دفترجنگلداری واموربهره برداری با اشاره به تعیین شعار جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نسبت به اجرایی شدن این امرتاکید نمود.

وی همچنین سیاست های تعیین شده از سوی ریاست سازمان درقالب ۹ طرح درسال ۹۹ را سیاست راهبردی سازمان در سال جدید دانسته و خواستار تلاش تمامی کارشناسان دفتربرای اجرایی شدن این سیاست های براساس نظر ریاست سازمان شد.

محمد علی معصومی در ادامه چهار محور مشخص شده درراستای فعالیت های سازمان درسال جدید را بسیار جامع ارزیابی نموده و افزود در بحث اجرای طرح جایگزین، مقررگردید تا پایان بهار سال جاری طرح جایگزین از بخش نیمه تفصیلی عبور کرده و وارد مرحله تفصیلی شود.

مدیرکل دفتر جنگلداری واموربهره برداری همکاری وتعامل با همیاران طبیعت را یکی ازمهمترین برنامه ها در سال جاری دانسته وبه کارگیری این نیروها در زمینه های کارهای نظارتی‌واجرایی را برای سازمان بسیار مفید دانست .

درادامه کارشناسان به ارائه پیشنهادات خود در روند تسهیل امور پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :