پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ما حافظ منافع بلند مدت نسل فعلی و آینده دراستفاده از منابع طبیعی کشور هستیم
بازدید : 121 10 ارديبهشت 1399 ساعت 12:54 شماره :71910

ما حافظ منافع بلند مدت نسل فعلی و آینده دراستفاده از منابع طبیعی کشور هستیم

ما حافظ منافع بلند مدت نسل فعلی و آینده در استفاده از منابع طبیعی کشور هستیم

سرپرست سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشوربا حضور درمعاونت امور جنگل با مدیران وکارشناسان بخش جنگل دیدار کرد.

این نشست که در محیطی صمیمانه برگزارشد، مدیران وکارشناسان معاونت امور جنگل در بخش های مختلف و دفاتر تخصصی به بیان چالش ها و پیشنهادات خود پرداختند.

دکتر مسعود منصور دراین نشست دانش واطلاعات بخش کارشناسی معاونت امور جنگل را بسیار مطلوب ارزیابی نموده وافزودندبا بهره گیری از این توان کارشناسی وایجاد فضای همدلی خواهیم توانست گام های مطلوبی در راه اهداف سازمانی برداریم.

سرپرست سازمان جنگلها درادامه ما را حافظ منافع بلند مدت نسل فعلی و آینده در استفاده از منابع طبیعی دانسته وافزود مابا جلوگیری از تخریب و دخل وتصرف در منابع طبیعی حافظ منافع آن برای نسل های آیندع خواهیم بود.

ایشان همچنین تاکید نمودند در ساختار درون سازمانی بایستی به مشارکت جوامع محلی و کارکردهای اقتصادی ـ اجتماعی منابع طبیعی توجه شایسته داشته باشیم .

دکترمنصوراستفاده از ظرفیت های بین المللی را برای منابع طبیعی بسیار مهم دانسته و افزود : امروزه دنیا به این نتیجه رسیده است که عدم توجه به مسايل زیست محیطی به منابع طبیعی ضرباتی را وارد کرده.

سرپرست سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری ۹ محور مشخص شده برای فعالیت های سازمان درسال ۹۹ را درراستای شعار سال که همان جهش تولید می باشد دانسته وافزود کارتولیدی در بحث زراعت چوب و گیاهان دارویی  میتواند نمود این امر باشد. ایشان همچنین ازهمیاران طبیعت به عنوان ظرفیت مطلوب و قابل استفاده برای بهبود وضعیت منابع طبیعی کشور در بحث پیشگیری از حریق و تجاوز یاد کردند.

در پایان سرپرست سازمان با حضور در محل کار همکاران از نزدیک با آنها دیدارکردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :