پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - برگزاری کارگاه آموزشی درمرکز مهندس ساعی کلارآباد
بازدید : 174 25 شهريور 1399 ساعت 13:11 شماره :77009

برگزاری کارگاه آموزشی درمرکز مهندس ساعی کلارآباد

کارگاه آموزشی مطالعات تفصیلی طرح مدیریت پایدار(طرح جایگزین) با موضوعات اقتصادی – اجتماعی ، بیومتری وحفاظت وحمایت باحضور کارشناسان ادارات کل منابع طبیعی استانهای چهارگانه شمال کشور در مرکزمهندس ساعی کلارآباد برگزار شد. این کارگاه در سه روز برگزار گردید . اسامی شرکت کنندگان در این کارگاه بدین شرح می باشد:

حفاظت وحمایت   

۱ - محمد آریان فر                       اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۲ – علی بشکنی                           اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۳ – محسن مهاجراسترآبادی               اداره کل  منابع طبیعی استان گلستان

۴ – فریدون فریدی                         اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۵ ـ ظهیر شریفی                            اداره کل  منابع طبیعی استان گیلان

۶ – ابراهیم فرجی                           اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۷ – ابراهیم شهسواری                       قائم مقامی حفاظت وحمایت

۸ ـ محمد علی سلیمانی                       دفترجنگلداری معاونت امور جنگل

۹ – ماهیار راد گودرزی                    اداره کل  منابع طبیعی استان مازندران – نوشهر

۱۰ – امین وطن پرست                     اداره کل منابع طبیعی استان  مازندران – ساری

۱۱ – حسین ولی پور                        اداره کل منابع طبیعی استان مازندران – ساری

۱۲ – عبدالناصر کاظمی                     اداره کل منابع طبیعی استان  مازندران – نوشهر

۱۳ –یاسرترابی ورکی                        قائم مقامی حفاظت وحمایت

۱۴ – سعید کیا لاشکی                         قائم مقامی حفاظت وحمایت

۱۵ – انبیاء حسین زاده کاکرودی             قائم مقامی حفاظت وحمایت

۱۶ – شهرام پورنجفی                          اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۱۷ – حسن مقدوری                            اداره کل منابع طبیعی  استان مازندران – نوشهر

اقنصادی – اجتماعی

۱ – پریچهر احمدی                             اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۲- مجید فرج واجاری                           اداره کل  منابع طبیعی استان گیلان

۳ – مجید رضایی                                 دفتر آموزش وترویج

۴ – سید مازیار رضوی                         اداره کل منابع طبیعی  استان گیلان

۵ – مسعود امیری                                اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۶ ـ فرضعلی ولی زاده                           اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ ساری

۷ – موسی احمدی                                 اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ـ ساری

۸ – محمد حسن دادخواه                           اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۹ – داریوش بیات                                  معاونت امور جنگل

۱۰ – محمد علی فخاری                           دفترجنگلداری وامور بهره برداری

۱۱- حسینعلی متولی                                دفترآموزش ترویج

۱۲ – رحمت اله پور ولی                         دفتر جنگلداری واموربهره برداری

۱۳ –علی اصغر قاسمی                           دفتر آموزش و ترویج

۱۴- سید کمال رضایی                            دفتر جنگلداری واموربهره برداری

۱۵- ابوالقاسم جندقی                              اداره کل  منابع طبیعی استان گلستان

۱۶ – یازمراد کوسه غراوی                     اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۱۷ – عبدالناصر کاظمی ثابت                  اداره کل منابع طبیعی  مازندران ـ نوشهر

۱۸ – علی علیزاده                                اداره کل منابع طبیعی مازندران – نوشهر

۱۹ – ولی اله علی مرادی                       اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر

۲۰ ـ مهرانگیز اسداله زاده                       دفتر آموزش و ترویج ومشارکتهای مردمی

۲۱ ـ طیبه حسینی                                دفتر آموزش و ترویج ومشارکتهای مردمی

بیومتری

۱ - کیکاوس خجیرانگاسی                      اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر

۲ - جهانبخش صادقیان                         اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۳ – حمید ادیبی                                   اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۴ – قاسم قربان زاده                            اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۵ – غلامرضا هادیزاده                          دفترجنگلداری وامور بهره برداری

۶ – اردشیر عباسی                                  اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۷ – رضا بابا تبار ملکشاه                           اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۸ – سید مازیار رضوی                             اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۹- بهمن کریمی                                       اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۱۰ ـ سید محمد رضا سعیدی                        اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۱۱- زهره سعیدی                                    اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۱۲- اکبر دلداری                                      اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۱۳ – میثم مطهری                                    اداره کل منابع طبیعی استان گیلان

۱۴ – علی اکبر رضائی                            اداره کل منابع طبیعی استان گلستان

۱۵ – سید رامین موسوی میرکلائی               اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر

۱۶ – فتح الله غفاری                               اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۱۷ – سعید کیان                                     دفترجنگلداری وامور بهره برداری

۱۸ – فرامرز محمدی                              اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۱۹ – علی اکبرجوربنیان                         اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۲۰ – عبدالعلی رحمانی                           اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۲۱- کامبیز براری                                اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ساری

۲۲ - علی شهردمی                               اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر

۲۳ – حسن باهری                                اداره کل منابع طبیعی مازندران نوشهر