پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - توضیح روابط عمومی معاونت امورجنگل
بازدید : 88 3 آبان 1399 ساعت 19:27 شماره :78367

توضیح روابط عمومی معاونت امورجنگل

بسمه تعالی

اگر چه در این ایام شیوع بیماری کرونا و آلام ناشی از تبعات بهداشتی ، درمانی و اقتصادی آن موجب نگرانی عموم مردم عزیز کشورمان گردیده است لیکن صیانت از منابع طبیعی و در رأس آن جنگلهای کشور نیز دغدغه همه دست اندرکاران و آحاد ملت بوده و بحق در کانون توجه فعالان و علاقمندان به طبیعت نیز قرار می گیرد.

در برنامه ششم توسعه ، جنگل های هیرکانی در یک نقطه عطف تاریخی برای تحقق تحویل مدیریتی متکی بر رویکرد پایداری اکوسیستم جنگل قرار گرفته و چنانچه توجه به هدف اصلی آن منحرف گردد ، خدای ناکرده به یک تهدید برای این منابع ارزشمند تبدیل خواهد شد.

از این رو لازم است تمام مراجع ذیمدخل و نهادهای مدنی فارغ از نگرش های یکسویه و غیر بخشی، با طرح انتقادهای سازنده در جهت نیل به این هدف مهم هم افزایی لازم را داشته باشند.

معاونت امور جنگل سازمان تمام همت خود را به اجرای تکلیف ممنوعیت بهره برداری چوبی و همچنین تهیه و اجرای طرح جایگزین منطبق بر معیارها و نشانگرهای پایداری جنگل معطوف داشته و همه دست اندرکاران فنی بخش جنگل بویژه در واحدهای اجرایی استانی در انجام اقدامات مرتبط با تکالیف فوق به اجرا گذاشته اند.

از طرفی این معاونت در پیشبرد اهداف این طرح همواره مرهون حمایت های جناب آقای دکتر منصور ، رئیس محترم سازمان و البته روسای محترم قبلی و دیگر مدیران محترم ارشد سازمان قرار گرفته و در عین حال برابر تفویض اختیارات صورت گرفته از استقلال عمل لازم در حوزه مباحث فنی طرح برخوردار می باشد.

طبیعی است تا زمان اجرای طرح جایگزین ، استفاده از ظرفیت یگان حفاظت سازمان برای ارتقاء پوشش حفاظتی جنگل ها در دستور کار بوده و این موضوع بهیچ وجه نافی نقش کلیدی بخش فنی در مدیریت اصولی جنگل های شمال نخواهد بود. همچنین در سال جاری استفاده از پتانسیل قطعات زیادی از عرصه های صنوبرکاری شمال کشور برابر برنامه های مصوب در شرف اجرا می باشد.

در پایان خاطر نشان می سازد سیاست ها و رویکرد های معاونت امور جنگل سازمان در راستای سیاست های کلی نظام مقدس و برنامه های دولت محترم و منطبق بر اسناد بالادستی ، قوانین و مقررات موضوعه بوده و ارائه هر گونه نظرات و یا بیان مواضع و دیدگاههای فنی، صرفاً از جانب شخص معاون محترم امور جنگل و یا روابط عمومی حوزه معاونت انجام پذیرفته و انتساب دیگر نظرات به این معاونت فاقد وجاهت می باشد.

روابط عمومی معاونت امور جنگل

آبان 99

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :