پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - جوابیه معاونت امور جنگل
بازدید : 95 17 آبان 1399 ساعت 9:29 شماره :78684
در پی انتشار مطالبی در شبکه های محازی
جوابیه معاونت امور جنگل

در پی درج مطالبی دربرخی شبکه های اجتماعی با مضمون آنچه را که با عنوان ((برگرداندن بهره برداری چوبی به جنگل های هیرکانی )) قلمداد شده است، معاونت امور جنگل سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور ضمن تکذیب مطالب مذکور جوابیه ای را بشرح ذیل منتشر نمود:

 باسمه تعالی

جنگل های هیرکانی و جایگاه بی نظیر آن در منابع طبیعی کشور از آن درجه اهمیت برخوردارمی باشد که طرح موضوعات مختلف پیرامون آن به سرعت و بحق در سطح جامعه مورد توجه قرار گیرد. به این بهانه بار دیگر اعلام می نماید:

۱.سیاست اصولی سازمان متبوع در چگونگی مدیریت جنگل های شمال ،که نشات گرفته از اسناد بالادستی و تکالیف قانونی و همچنین آخرین یافته های علمی و دستورالعملهای فنی FAO  است ، مدیریت واحد ونظام مند درقالب حوضه های آبخیز برمبنای معیارهای پایداری جنگل (SFM) وبا لحاظ همه ابعاد اکولوژیکی ، اجتماعی واقتصادی این منابع می باشد . براین اساس مطالعات طرح مدیریت پایدار منابع طبیعی منطقه هیرکانی در جریان بوده و تا کنون اقدامات شایسته ای ازجمله مطالعات نیمه تفصیلی به منظور ارزیابی توان وتعیین کاربری های درخور به انجام رسیده است. دراین میان اصل ((ممنوعیت بهره برداری چوبی )) برپایه صراحت ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه به مثابه خط قرمز سازمان در پی ریزی هر گونه طرح مدیریتی مدنظر قرار گرفته وحتی در مدیریت درختان شکسته، افتاده و آسیب دیده ، علیرغم ظرفیت های موجود ماده قانونی فوق الذکر، تمام جوانب و حساسیت های رویشگاهی را رعایت می نماید.

آنچه را که اخیرا براساس دغدغه های ریاست محترم سازمان در برون رفت از معضلات حفاظتی، درشرف بررسی های کارشناسی قرار گرفته ، بازتعریف طرح های خاص حفاظتی با رویکرد اقدامات فنی اجتناب ناپذیر وبا تاکید برعدم برداشت درختان جنگلی وصرفا برای دوران گذار تا تکمیل مطالعات اصولی و تحقق اجرای طرحهای مدیریت پایدارجنگل بوده ،چرا که اصولا اعتقاد دارد به درازا کشیدن نتایج مطالعات مدیریت پایدار،اولا توجیه مناسبی برای مدیریت ( حفاظت ) بدون طرح مدون نبوده وثانیا کیفیت مطالعات در دست اجرا نباید تحت الشعاع محدودیت های زمانی ویا احیانا مضایق اعتباری و ... قرار گیرد. از این رو برابر تاکیدات مکررریاست محترم سازمان در جلسات ستاد ملی هیرکانی مبنی بر رعایت اصل ممنوعیت بهره برداری چوبی از درختان ، تصریح می نماید همه سناریوهای مدیریتی دقیقا منطبق بر قانون برنامه با هدف حفاظت فنی و فیزیکی واستراحت جنگل مورد برنامه ریزی قرار خواهد گرفت. . لذا متهم نمودن سازمان متبوع به تاثیرپذیری از برخی محافل غیرعلمی ، با توجه به وظایف و اختیارات اجرایی و لزوم پاسخگو بودن دستگاه متولی منابع طبیعی ، اجحاف درحق بدنه فنی ونادیده گرفتن زحمات همه جنگلبانان قلمداد خواهد شد.

بدیهی است معاونت امور جنگل با همراهی همه ارکان سازمانی با همدلی و هم افزایی لازم در جهت سیاست های متخذه وتحقق رسالات و ماموریت های محوله از هیچ کوششی برای بهینه نمودن حفاظت از این منابع خدادادی  دریغ نخواهد نمود.

             معاونت امور جنگل ۱۶ آبان 99

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :