پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
 

« دستورالعمل استفاده از چکش مصارف روستایی »

ارفاق مصارف روستایی درجهت برخورداری جوامع محلی و مناطق روستایی که فاقد امکانات و خدمات رفاهی از جمله اقداماتی است که می تواند ارتباط منطقی و رابطه حافظان منابع طبیعی را در راستای حفاظت هر چه بهتر منابع ملی بهبود بخشد اما بهره گیری نادرست و بعضاً خارج از چارچوب ضوابط در گذشته باعث شده که این امر یعنی استفاده از مزایای مصارف روستایی و تأمین مایحتاج ذینفعان واقعی از خدمات جنگل معطل بماند. از این رو ضرورت دارد در مواقع خاص و در شرایط استثنایی مطابق موازین مطروحه زیر مشمولین ذیربط از مزیت های ارفاق روستایی بهره مند شوند.

1)- کلیه اقدامات جهت استفاده از ارفاق روستایی از طریق معاونت فنی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گیردو چکشها در اداره جنگلداری نگهداری و برچسب نیاز طبق درخواست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان در مدت زمان معینی تحویل و تحول شود.

2)- تأمین مصارف چوبی صرفاً از درختان ریشه کن و افتاده بدون پرداخت عوارض و بهره مالکانه و با هزینه متقاضی و زیرنظر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان صورت گیرد.

3)- پس از صدور حکم نشانه گذاری، مسئول نشانه گذار، چکش مربوطه را از اداره کل دریافت و پس از پایان مهلت مندرج در حکم سریعاً آن را تحویل دهد. ( در صورتیکه چکش مخصوص مصارف روستایی در واحد مربوطه موجود نباشد از چکش مدور استفاده شود. )

4)- در مناطقی که مطابق بیلان اقتصادی طرحهای جنگلداری سهمیه مصارف روستایی در نظر گرفته شده است تأمین مصارف روستایی از این محل صورت گیرد.

5)- درخواست ها از طریق اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دریافت و پس از بررسی های لازم و در صورت تأئید به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری ارسال گردد.

مشمولین استفاده از ارفاق روستایی :

à افراد مستمند و یا حادثه دیده که در اثر حوادث غیر مترقبه دچار آسیب شده اند و جهت مرمت ساختمان با تأئید دستگاههای ذیربط سیاسی و اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مربوطه نیاز به چوب دارند.

à تأمین مصارف چوبی مدارس، مساجد و تکایا، بقاع متبرکه و اماکن فرهنگی در مناطق محروم و فاقد امکانات رفاهی نظیر راه دسترسی و ...

à کمک به اجرای طرحهای عمرانی روستایی عام المنفعه نظیر احداث پل ها، اماکن درمانی و بهداشتی، آموزشی و پرورشی و ... با درخواست دستگاههای متولی و تأئید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان.

à دامداران تعیین صلاحیت شده بمنظور ترمیم و مرمت اصطبل ها و دامسراها تا زمانیکه حقوق مابه ازاء دریافت نکرده اند و در صورتیکه پرونده تخلف و تجاوز به منابع ملی نداشته باشند.

à حداکثر سقف استفاده از مصارف روستایی 10 مترمکعب نشانه گذاری از درختان ریشه کن و افتاده در نظر گرفته شود.

à کسانی که به هر دلیل در عرصه های منابع طبیعی تخلف، تخریب، تجاوز، قاچاق چوب و یا دام
مازاد بر ظرفیت دارند از لیست مشمولین ارفاق روستایی حذف گردند.

à افراد و دستگاههایی که یکبار از مزایای ارفاق روستایی بهره مند شده اند حداقل تا 3 سال حق ارایه درخواست جدید را ندارند.

à افرادی که از سوی نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد، بهزیستی و ... معرفی می شوند.

à در موارد خاص و در جهت کمک به افراد محروم و تنگدست که از طریق نماینده شهرستان مربوطه در مجلس شورای اسلامی و یا فرماندار و بخشدار و شورای اسلامی پس از تأئید اداره کل معرفی می شوند

چاپ | ارسال به ديگران  |