پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مجوز احداث واحد تبدیل اولیه
مجوز احداث واحد تبدیل اولیه
شناسنامه فرآیند
نوع : استعلام مجوز
فعالیت مربوطه: صنایع تبدیل اولیه وصنایع چوبی – (احداث واحد)
دستگاه: سازمان جنگلها ، مراتع وآبخیزداری کشور
واحد های زیر مجموعه درگیر: سازمان صنایع معادن استان – اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان – دفتر امور بهره برداری جنگل ومرتع
مبانی قانونی:
 
مدارک لازم: 1-تقاضا                                                5- موافقت اصولی       8- منابع تأمین مالی
                2- نامه اداره صنایع ومعادن سازمان         6- طرح مصوب             9- مدارک شخصی
                3- نامه اداره کل منابع طبیعی                   7- طرح پیشنهادی
                4- استعلام وضعیت موجود (از سوی دفتر بهره برداری)
شیوه صدور (مراحل):
تقاضای متقاضی به اداره کل صنایع ومعادن استان               به اداره کل منابع طبیعی استان
ازاداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان به دفتر امور بهره برداری         جواب استعلام :        آری   
                                                                                                                                          خیر
 
مدت اعتبار: 2 ماه
شرایط تمدید: درخواست مجری
شرایط لغو: عدمصحت ادعای شخص حقیقی یا حقوقی با وضعیت موجود
 
 
 
نمودار فرآیند
 
 


ارائه تقاضای متقاضی به سازمان صنایع و معادن استان
 
 
 


سازمان صنایع ومعادن استان طی نامه ای به اداره کل منابع طبیعی استان درخواست اعلام نظر
 
 
 


بررسی توسط دفتر بهره برداری براساس نامه اداره کل منابع طبیعی استان وارائه پاسخ به اداره کل استان
چاپ | ارسال به ديگران  |