پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تاریخچه مرکز
تاریخچه مرکز
درسال 1357 با هدف تهیه وتأمین بذر، یک ساختمان مجهز بذر به نام  “ انبار ملی بذر” به منظور حفظ، نگهداری و تکثیر ژرم پلاسم کلیه بذور دراین مرکز تأسیس گردید.
درسال 1358   این مرکز  آمادگی خود را برای تمرکز بر کلیه کارهای مربوط به بذر اعلام کرده و پس از آن طرحهای پیشنهادی و نقشه های مربوط به تاسیس مرکز تدارک و نگهداری بذرآماده گردید. دراین اثنا درخواست ارسال اطلاعات ازنمایندگی فائو در خصوص جمع آوری ، خشک کردن و نگهداری بذر در سردخانه وهمچنین تصمیم گیری در خصوص تهیه نقشه اجرایی مؤسسه بذر ، مشخصات فنی آن ،صورت پذیرفت . همچنین مکاتبات برای برقراری ارتباط علمی و فنی با فائو و چهار مؤسسه از کشورهای ترکیه، انگلیس، دانمارک و فرانسه نیزصورت پذیرفت.
در سال 60 پروژه شناسایی و انتخاب منابع بذر برتر جنگلی تحت عنوان “ محاوط بذرگیری” آغاز ودر سال 64 طرح احداث باغ بذر توسط مرکز تحقیقات نوشهر به دفترجنگلکاری و پارکهاسپرده شد
سال 66 پیشنهاد همکاری مشاوره ای به فائو در طرح اصلاح نژاد و توسعه کشت درختان جنگلی داده شد و  نام مرکز اصلاح، تولید و نگهداری بذر درختان جنگلی انتخاب شد.
سال 67
صورتمجلسه ای تنظیم گردید که طبق آن  ایجاد مرکز تهیه و تولید بذر در تشبندان آمل به تصویب رسیده و تصمیم گیری در خصوص تمرکز امور و پیشنهاد تشکیلات مناسب به عهده دفتر جنگلکاری و پارکها نهاده شد.که محل فعلی برای احداث مرکز بذر پیشنهاد گردید.
 سال 69 عملیات  ساخت سردخانه و انبار مرکز بذرآغازگردید. و آقای تامسون آقای تامسون از مؤسسه تحقیقات از آن بازدید کرد.
سال 70  درنهایت این مرکز به صورت رسمی به نام مرکز اصلاح و تهیه بذور جنگلی خزرافتتاح گردید.
  
پروزه مشترک (IRA/89/015  )
 
دوره همکاری : 3 ساله   ( 92-90 میلادی)
*   سازمان جنگل ها و مراتع کشور به نمایندگی از طرف دولت
*   سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (FAO) پشتیبان فنی
*   برنامه توسعه و عمران ملل متحد (UNDP) پشتیبان مالی
بیلان مالی، دو بخش ریالی و ارزی به عبارت :
-         سهم دولت 215.470.000 ریال بابت :
-           احداث ساختمان های اداری، خرید خودرو
-           انبار بوجاری و سردخانه نگهداری بذر با تجهیزات کامل
-           جذب پرسنل متخصص و عادی (به تعداد پیش بینی شده)
-         سهم برنامه توسعه و عمران ملل متحد   200.000 دلار (جذب مشاور و خرید تجهیزات)
-         سهم اشتراک ارزی دولت   236.000 دلار
 
 
چاپ | ارسال به ديگران  |